Godło Orła Białego

Przyjęci 2013

2013-04-11

W dokumentach do pobrania (lewy dolny róg strony) są dostępne: lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz terminy podpisywania umów.


- rocznik 2007 i 2008 - wszystkie dzieci, które złożyły wniosek
- rocznik 2009 - dzieci kontynuujące edukację w naszym przedszkolu
- rocznik 2010 - numery wymieniono w dokumentach do pobrania


W załącznikach podano również terminy podpisywania umów:

1. Ze względu na organizację pracy prosimy o przestrzeganie wymienionych w dokumencie terminów.

2. Nie podpisanie umowy w określonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.