Godło Orła Białego

Spotkanie ze strażnikiem miejskim

2017-02-23

W czwartek23 lutego funkcjonariusz Straży Miejskiej w Swarzędzu przedstawił dzieciom 5 i 6 letnim zasady bezpiecznego w domu i poza nim. Poruszył zagadnienia właściwego zachowania się w kontaktach z obcymi, zwierzętami, urządzeniami domowymi, oraz uczestnictwo w ruchu drogowym. Dzieci sprawdziły swoje wiadomości rozwiązując zadania z broszurki edukacyjnej "Moja droga do przedszkola"