Godło Orła Białego

Zajęcia otwarte dla Rodziców

2009-09-13

13 września w grupie V odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
 Dzieci wraz z rodzicami (wszyscy ubrani w stroje sportowe)wykonywały ćwiczenia  oparte na
metodzie ruchowej ekspresji twórczej Weroniki Sherborne.
 Celem tych zajęć było rozwijanie poczucia własnego ciała
i przestrzeni oraz rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i otoczenia.