Godło Orła Białego

Wycieczka do Szreniawy

2009-09-21

21 września V latki z naszego przedszkola były w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie. Dzieci wzięły udział w pokazach edukacyjnych i w zajęciach interaktywnych programu pt. "Jesień na wsi". Warsztaty i pokazy poświęcone były historii techniki rolniczej głównie zagadnieniom zbioru i omłotu zbóż, przetwórstwu warzyw i owoców. Dzieci zapoznały się z ewolucją metod młócenia i czyszczenia ziarna oraz postępem technicznym na przestrzeni wieków - od cepa do kombajnu. Na pokazach dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach rolniczych biorąc do ręki cep, sito, poruszając wialnią i młocarnią. Wśród warsztatowych zajęć zademonstrowano nam także domowe metody przerobu owoców i warzyw oraz przygotowywanie zapasów na zimę.