Godło Orła Białego

Kurs ppoż

2009-10-21

21.10. odbył się w naszym przedszkolu kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Uczyliśmy się jak:
- zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów
- postępować na wypadek powstania pożaru
- używa się podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe
- poznaliśmy drogi, kierunki oraz zasady bezpiecznej ewakuacji