Godło Orła Białego

O nas

1. Organizacja

Przedszkole Nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem . Budynek przedszkola jest parterowy. Znajdują się w nim:
 • 5 sal dydaktycznych o powierzchni około 68 m2 każda
 • 4 łazienki
 • szatnia
 • zaplecze kuchenne wyposażone w nowoczesne urządzenia
 • pomieszczenia administracyjne i socjalne

Przedszkole istnieje od września 2000r. Od września 2000r. do 31 lipca 2018r. funkcję dyrektora przedszkola pełniła mgr Małgorzata Purol. od 01.08.2018 r po przejściu byłego dyrektora na emeryturę funkcję dyrektora pełni mgr Katarzyna Szczepaniak. Organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Przedszkole Nr 4 jest przedszkolem publicznym:
 • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe


2. Rozkład zajęć i godziny pracy placówki.


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.
Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych:
 • rytmika 2 x w tygodniu
 • logopedia dzieci 4 i 5 letnie
 • język angielski 2 x w tygodniu
  religia 1x w tygodniu

Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w ekologiczne, funkcjonalne przyrządy do zabaw ruchowych.


3. Podział na grupy.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Podzielone są one na 5 grup. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna pomoc nauczyciela. Panie prowadzą dzieci od najmłodszej grupy do najstarszej.
W dwóch najmłodszych grupach pracują dodatkowe pomoce nauczycielki.

W grupie najstarszej nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.
Grupę najmłodszą stanowią dzieci 3 letnie . Praca nauczycielek w tej grupie skupia się w znacznym stopniu na zaspakajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijaniu i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych wychowanków.


4. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

Przedszkole zatrudnia 24 osoby w tym: 10 nauczycielek ( razem z dyrektorem ),7 pomocy nauczyciela, księgową,  szefową kuchni, 2 pomoce kuchenne, intendenta, konserwatora, ogrodnika
Kadra pedagogiczna posiada następujące kwalifikacje:

 • dyrektor - UAM - wychowanie przedszkole i nauczanie początkowe, Podyplomowe Studia Organizacja i Zarządzanie Oświatą, - nauczyciel dyplomowany
 • 9 nauczycielek wyższe magisterskie - w tym 8- nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, 2- studia magisterskie o innym kierunku uzupełnione Podyplomowymi Studiami : Wychowanie Przedszkolne-(1 nauczycielka- nauczyciel kontraktowy, 1 nauczycielka -nauczyciel mianowany, pozostałe nauczycielki to nauczyciele  dyplomowani)