Godło Orła Białego

Zajęcia dodatkoweJęzyk angielski :

 
W zajęciach uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Rytmika
prowadzona przez Panią mgr Małgorzatę Korzeniewską

Odbywa się dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest wyrobienie w dziecku poczucia rytmu, wykształcenia słuchu muzycznego a także uwrażliwienie na świat muzyki. Nauka piosenek związanych tematycznie z rokiem kalendarzowym i nie tylko, zajęcia ilustrujące muzyką zjawiska przyrody, świat zwierząt, ludzi, maszyn i pojazdów.

W ramach prowadzonych zajęć dziecko poznaje wiele piosenek i zabaw ruchowych zapewniających jego prawidłowy rozwój.

Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki od godz. 9.00


   


Zajęcia logopedyczne

prowadzone są przez Panią mgr Elżbietę Lisiecką

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole i utrudniają naukę czytania i pisania.. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków i swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak właśnie w tym okresie występują zburzenia mowy, toteż możliwie wcześnie należy rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wad pod opieką logopedy. Ćwiczenia logopedyczne przeważnie rozpoczynają się od ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń warg, języka i żuchwy. Wymagają one wielu powtórzeń, dlatego prowadzone są często w formie zabawy, aby były atrakcyjne dla dziecka. Kolejny etap ćwiczeń to korekta zaburzonych głosek.

Droga Mamo i Tato!


Jeżeli dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Konieczna jest Wasza aktywna pomoc. Wystarczy chęć i chociaż 10 min. dziennie na utrwalenie ćwiczeń. Ćwiczyć można wszędzie: na spacerze, w drodze do przedszkola, w kuchni, itp. Starajmy się mówić prawidłowo i wyraźnie. Trzeba chwalić dziecko za jego wysiłek i cierpliwość nawet, gdy efekty są dalekie od doskonałości. Dziecko ćwiczy chętnie i lepiej, jeśli czuje akceptację i zainteresowanie ze strony osoby dorosłej, a efekty pracy na pewno będą widoczne.