Ogłoszenia

Numer konta Bank BNP Paribas 61 1600 1084 1849 8107 2000 0001.

Proszę o dokonanie przelewu kwoty odpłatności na konto przedszkola. W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest odpłatność.

Odpłatność za grudzień 2020 r.


Proszę o dokonanie odpłatności za przedszkole za grudzień 2020 r. na konto przedszkola do dnia 13 stycznia 2021 r.
Kody oraz kwoty odpłatności znajdują się w tabelach.

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

GRUPA V