Ogłoszenia

Numer konta Bank BNP Paribas 61 1600 1084 1849 8107 2000 0001.

Proszę o dokonanie przelewu kwoty odpłatności na konto przedszkola. W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest odpłatność.

Odpłatność październik 2020 r.
Odpłatności za przedszkole za miesiąc październik 2020 r. należy dokonać na konto przedszkola do dnia 13 listopada 2020 r. Kody oraz kwoty znajdują się w tabelach.
Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V