Ogłoszenia

Informacje dotyczące odpłatności za przedszkole

Numer konta Bank BNP Paribas 61 1600 1084 1849 8107 2000 0001.

Proszę o dokonanie przelewu kwoty odpłatności na konto przedszkola. W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest odpłatność.

Odpłatność za miesiąc maj 2021

Odpłatności za przedszkole za maj 2021 r. należy dokonać na konto bankowe do dnia 14 czerwca 2021 r.
Kody oraz kwoty znajdują się w tabelach.


Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Skip to content