Ogłoszenia

Informacje dotyczące odpłatności za przedszkole

Numer konta Bank BNP Paribas 61 1600 1084 1849 8107 2000 0001.

Proszę o dokonanie przelewu kwoty odpłatności na konto przedszkola. W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka, numer grupy w której jest dziecko oraz miesiąc za który jest odpłatność.

Odpłatność za maj 2024

Proszę o dokonanie odpłatności za przedszkole za maj 2024 do 12 czerwca przelewem na konto bankowe.

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Skip to content