Informacja o zawieszeniu zajęć

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Comments are closed.
Skip to content