Odpłatność za styczeń 2021 r.

Proszę o dokonanie odpłatności za przedszkole za STYCZEŃ 2021 r.
do 12 LUTEGO 2021 r.
Szczegóły znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA.

Deklaracja kontynuacji

Szanowni Rodzice, opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, proszę o złożenie deklaracji o dalszym uczęszczaniu dziecka do Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” w dniach od 01 lutego 2021 do 15 lutego 2021 r.
Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Załączony plik należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy zostanie podpisany i zwrócony Rodzicom.

Dzień Babci i Dziadka

Kochana Babciu, kochany Dziadku,
przyjmijcie z serca płynące życzenia
dobrego zdrowia, dużo optymizmu
i wszystkich marzeń spełnienia.

Odpłatność za grudzień 2020

Proszę o dokonanie odpłatności za przedszkole za miesiąc grudzień 2020 r. na konto przedszkola do dnia 13 stycznia 2021 r. Szczegóły znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA.

Skip to content