Deklaracja kontynuacji

Szanowni Rodzice, opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, proszę o złożenie deklaracji o dalszym uczęszczaniu dziecka do Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” w dniach od 01 lutego 2021 do 15 lutego 2021 r.
Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Załączony plik należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy zostanie podpisany i zwrócony Rodzicom.

Comments are closed.
Skip to content