Ogłoszenie

Drodzy Rodzice, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia
24 maja (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) uprzejmie informuję, że można odbierać z przedszkola karty pracy dzieci według ustalonego planu:
Grupa I środa 6.05. od godziny 10.00 do 11.00
Grupa II środa 6.05. od godziny 11.00 do 12.00
Grupa III wtorek 5.05. od godziny 10.00 do 11.00
Grupa IV wtorek 5.05. od godziny 11.00 do 12.00
Grupa V wtorek 5.05. od godziny 12.00 do 13.00.
Katarzyna Szczepaniak dyrektor

Comments are closed.
Skip to content