Potwierdzenie woli

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” z rocznika 2018 na nowy rok szkolny 2021/2022 przypominam o konieczności potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola. Dokument należy dostarczyć osobiście lub poprzez profil kandydata zarejestrowany w systemie naboru elektronicznego (załączenie skanu Potwierdzenia woli lub zdjęcia dokumentu).
Brak Potwierdzenia woli do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Świat” w Swarzędzu.

z poważaniem
Katarzyna Szczepaniak
dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat”
w Swarzędzu

Comments are closed.
Skip to content